TDUB – Türkiye değerleme uzmanları birliği statüsü yayımlanmıştır.

Birliğin Yeni Statüsü 02 Nisan 2014 Tarih ve 28960 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 

2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA – Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5933 Ekli “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü”nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine dayanan Başbakan Yardımcılığının 14/1/2014 tarihli ve 112 sayılı yazısı üzerine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 75 inci ve 76 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 5/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü / Alternatif Link – 1 

Resmi Gazete / Alternatif Link – 1

Direkt olarak Resmi Gazeteden İncelemek İçin / Alternatif – 3

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

Birliğin Eski Statüsü 17 Aralık 2009 Tarih ve 27435 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 

17 Aralık 2009 PERŞEMBE –  Sayı : 27435 ile

Karar Sayısı : 2009/15635 Ekli “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü”nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine dayanan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 16/7/2009 tarihli ve 2667 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 40/C ve 40/D maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 30/10/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü / Alternatif Link – 1

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü / Alternatif Link – 2

Direkt olarak Resmi Gazeteden İncelemek İçin / Alternatif – 3O bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia