TDUB Üyeliğe Giriş Ücretleri İle Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli

Gayrimenkul Değerleme Çizgi

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeliğe Giriş Ücretleri İle Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli

Eğitim çalışmaları ve billgilendirmeye yönelik paylaşımlarıyla tanınan Murat Ergin’den Resmi Gazetede Yayımlanan 26.11.2014 Tarihli Yönetmeliğe dair ısa ve açıklayıcı bir özet çalışma.

Son dönemde yayınlanan karışık tebliğ ve yönetmeliklerden sonra farklı bir alanda açıklayıcı bir özet olmuştur.

Üyeliğe giriş

Değerleme uzmanları, gayrimenkul değerleme lisansını almaya hak kazandıkları tarihten itibaren üç ay içinde Birliğe üyelik için gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdürler.

Değerleme kuruluşları Kurul tarafından yetkilendirildikleri tarihten itibaren üç ay içinde üyelik için Birliğe gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdürler.

Konut değerleme lisansına sahip olan kişiler, talep etmeleri halinde, Birliğe üye olabilirler.

Kamu yararına çalışan dernekler kapsamına alınan derneklerde çalışan değerleme uzmanlarının Birliğe üye olmaları ihtiyaridir. Ancak bu görevleri sona eren değerleme uzmanlarının Birliğeüye olmak için üç ay içinde Birliğe başvurmaları zorunludur.

Üyelik başvurusundan önce üyeliğe giriş ücretinin Birlik adına açılan hesaba yatırılması ve ödemeye ilişkin makbuzun başvuru belgeleri ile birlikte ibrazı zorunludur. Üyeliğe giriş ücretini yatırmayan değerleme uzmanları ile değerleme kuruluşlarının üyelik başvuruları kabul edilmez.

gayrimenkul-arastirma-raporu

Gayrimenkul değerleme lisansı alanlar gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmadıkları veya gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunan bir şirkette ortak, yönetici veya çalışan olmadıkları süre boyunca giriş ücreti ve yılık aidat ödemekle yükümlü değildirler.

Üyeliğe giriş ücreti ve üyelik aidatlarının belirlenmesi

Birliğin bireysel ve kurumsal üyeleri olan değerleme uzmanları ve değerleme kuruluşları için ayrı ayrı olmak üzere üyeliğe giriş ücreti ve yıllık aidat tutarları, Birlik yönetim kurulunca Kurulun uygun görüşüalınarak Birlik genel kuruluna sunulur.

Genel kurulca kabul edilen yıllık aidatların her yılın ocak ayı içinde tek seferde ödenmesi zorunludur. Birlik aidatlarını belirlenen süreler içinde yatırmayan üyelerin üyelikleri aidat ödemeleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır.

Üyeliğe giriş ücretinin alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz. Gayrimenkul değerleme lisansını almaya hak kazandığı veya kurul tarafından yetkilendirildikleri tarih, yılın son üç ayına isabet eden ve giriş ücretini ödeyen, ancak diğer üyelik işlemlerini tamamlayamayan değerleme uzmanları ile değerleme kuruluşlarının, Birliğe üyeliklerinin takip eden yılda yapılması halinde, üye olunan yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.

Birlik üyeliğinin sona ermesi veya her ne sebeple olursa olsun üyelikten ayrılma halinde üyeliğe giriş ücretleri ve peşin tahsil edilen yıllık aidatlar iade edilmez.

Her ne sebeple olursa olsun üyelikten ayrılan Birlik üyeleri geçmiş döneme ilişkin aidat borçlarının tamamını tüm faizleri ile birlikte ödememeleri durumunda yeni üyelik başvuruları kabul edilmez.

Üyelik giriş ücreti ve aidatların tahsil şekli ve esasları

Üyeliğe giriş ücretleri ve yıllık aidatlar birlik yönetim kurulu tarafından karar verilen bankalarda açılan özel hesaplara yatırılır.

Birlik hesabına havale şeklinde yatırılabileceği gibi, elektronik altyapının uygun olması durumunda internet üzerinden kredi kartı yoluyla da yapılabilir.

Kurul tarafından lisansı veya yetkisi süreli iptal edilen üyeler, iptal kararı kaldırılana kadar yıllık aidat ödemezler. Faaliyete başlamaları halinde ise, süreli iptal kararı nedeniyle faaliyette bulunmadıkları dönem dâhil olmak üzere geçmiş döneme ilişkin tüm aidat borçlarını faaliyete başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde yasal faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdürler. Lisansın veya yetkinin süresiz iptal edilmesi durumunda ise, üyenin faaliyette bulunmadığı döneme ait aidat borçları silinir.

Her ne sebeple olursa olsun Birlik üyeliği sona erdikten sonra yeniden yapılacak üyelik başvurusundan önce üyeliğe giriş ücretinin Birlik adına açılan hesaba yatırılması ve ödemeye ilişkin makbuzun başvuru belgeleri ile birlikte ibrazı zorunludur.

Birlik üyeliğinin her ne sebeple olursa olsun askıya alınması durumunda askıya alınma tarihine kadar oluşmuş aidat ve diğer mali yükümlülüklerin ödenmesi zorunludur. Üyeliği askıya alınan Birlik üyesinin, tekrar gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmak istemesi veya askı süresinin sona ermesi durumlarında faaliyete başlayacağı yıl için belirlenen birlik aidatını ödemesi gerekmektedir. Aynı yıla ilişkin mükerrer tahsil yapılmaz.

Zamanında yapılmayan ödemeler için yasal faiz uygulanır.

Birliğe yapılacak ödemeler, belirlenen süre içinde yapılmadığı takdirde, Birlik tarafından icra yoluyla tahsil olunur. Birlik ödentilerinin ödenmesine dair kararlar İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinde yazılı resmi belge niteliğindedir.

Resmi Gazete Tarih : 26 Kasım 2014 ÇARŞAMBA

Sayı : 29187

İlgili Resmi Gazete

Kaynak : MuratErginO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia