Terra Değerleme 03.12.2014 tarih ve 2014/33 sayılı bülten ile listeye alınmıştır.

SPK Bültenleri

SPK: Terra Değerleme A.Ş ‘yi yayınladığı 03.12.2014 tarih ve 2014/33 sayılı bülten ile listeye almıştır.

Terra Gayrimenkul Değerleme A.Ş Listeye Alınma Haber Bülteni

6. Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmasına karar verilmiştir.

03.12.2014 tarih ve 2014/33 sayılı Spk bülteni için TIKLAYINIZ

Terraa Gayrimenkul Değerleme
TERRA DEĞERLEME A.Ş. SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Terra Gayrimenkul Değerleme A.Ş - Sürekli Bilgilendirme Formu

Terra Değerleme Sürekli Bilgilendirme Formunun Güncel hali İçin Web sitesine gidebilirsiniz.O bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia