TSPAKB – Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

TSPAKB - Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, çalışanları en üst derecede mesleki bilgi ile donatılmış, etik değerlere bağlı, rekabeti yatırımcılara daha kaliteli ürün ve hizmet sunumu şeklinde algılayan ve saygınlığına önem veren bir meslek mensupları kitlesi oluşturma ve sermaye piyasasını geliştirmek ve bu yolla ülkenin kalkınmasına katkıda bulunma misyonu ile kurulmuştur.

Birliğin amaçları,

 • Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini,
 • Birlik üyelerinin dayanışma, gerekli özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını,
 • Haksız rekabetin önlenmesini,
 • Mesleki konularda üyelerin aydınlatılmasını sağlamaktır.

Birliğin Görev ve Yetkileri

 • Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak ve eğitim programları düzenlemek,
 • Birliğin üyeleri tarafından yürütülen faaliyetlerin adil ve dürüst olması, iş ahlakının sağlanması, Birlik üyelerinin dayanışma ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmaları için meslek kurallarını oluşturarak SPK’ ya bildirmek,
 • Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alarak SPK’ ya bildirmek,
 • Statü’de öngörülen disiplin cezalarını vermek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek, bu konuda üyeleri aydınlatmak,
 • Aracı kuruluşlar arası ilişkilerde mesleki dayanışmayı güçlendirmek,
 • Üyeleri arasında veya üyeleri ile müşterileri arasında borsa işlemleri dışındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak,
 • Üyelerin, müşterilerine verdikleri hizmetler karşılığında tahsil edecekleri komisyon, ücret ve masrafların oran ve sınırlarına ilişkin esaslarla ilgili önerileri SPK’ ya bildirmek,
 • Üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve yapılan işlemin sonuçlarını SPK’ ya bildirmek,
 • Kendisine mevzuatla bırakılan veya SPK’ca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek,
 • Yabancı ülkelerin sermaye piyasasında bulunan dengi kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda her türlü işbirliği yapmaktır.

Web: http://www.tspakb.org.trO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia