Ücretsiz Gayrimenkul Eğitim Ders Notu / Kitapçığı

Ders Notu İçeriği
Giriş ………………………………………………………………………………………………………..
Mülkiyet Hakkı………………………………………………………………………………………….
Bilinmesi Gereken Bazı Tanımlar………………………………………………………………..
Mülkiyet Hakkının Çeşitleri……………………………………………………………………….
Tam Mülkiyet……………………………………………………………………………………………..
Birlikte Mülkiyet…………………………………………………………………………………………
Paylı Mülkiyette Konu Gayrimenkulün Yönetimi…………………………………………
Paydaşların Giderlere Katlanma Yükümlülüğü…………………………………………………
Paylı Mülkiyete Sahip Kişinin Paydaşlıktan Çıkarılması………………………………..
El birliği Mülkiyet…………………………………………………………………………………………
El birliği Mülkiyetinin Sona Ermesi………………………………………………………………………
El birliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi……………………………………..
Paylı Mülkiyet İle El birliği Mülkiyetinin Karşılaştırması…………………………………….
Kazandırıcı Zaman Aşımı…………………………………………………………………………………..
Olağan Zaman aşımı…………………………………………………………………………………………
Olağanüstü Zamana Aşımı……………………………………………………………………………….
Tapu Sicilinin İncelenmesi……………………………………………………………………………….
Akitli İşlemler……………………………………………………………………………………………..
Akitsiz İşlemler……………………………………………………………………………………………
Siciller……………………………………………………………………………………………………..
Ana Siciller…………………………………………………………………………………………………
Yardımcı Siciller……………………………………………………………………………………………
Taşınmazların Tapu Kütüğüne Kaydedilmesi………………………………………………….
Kaydedilmeyecek Taşınmazlar………………………………………………………………………
Tapu İdarelerinin Sorumluluk………………………………………………………………………..
Tapu Sicilinin Açıklığı………………………………………………………………………………………
İrtifak Hakları……………………………………………………………………………………………..
Şahşi İrtifak Hakları………………………………………………………………………………………
Ayni irtifak hakları………………………………………………………………………………………..
Tapu Mevzuatına Göre Gayrimenkul Finansmanı…………………………………………….
İpotek………………………………………………………………………………………………………
Tapu Siciline Başvuru…………………………………………………………………………………….
Tapu Kütüğündeki Taşınmaza Ait Bazı Kısıtlamalar………………………………………….

***Ders notlarının PDF halini indirmek için TIKLAYINIZ.

Kaynak : MuratErginO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia