IVSC- International Valuation Standards Council

IVSC - International Valuation Standards Council (UDSK)

IVSC- International Valuation Standards Council

UDSK, 1981 yılında kurulmuş, Birleşmiş Milletlere bağlı olarak çalışan ve bünyesindeki üye organizasyonlar (42 ülkeden 53 üye) ile Dünya Bankası, OECD, Uluslar arası Muhasebeciler Birliği ve değerleme örgütleri ile yakın işbirliği içinde çalışan uluslar arası bir kuruluştur. Merkezi İngiltere’de olan kuruluşun başlıca amacı; gayrimenkul değerlemesi alanında standart kurallar oluşturmak ve üyeler arasındaki işbirliğini artırmaktır.

Bu amaçla UDSK, 4 bölümden oluşan ve değerleme mesleği ile ilgili genel uygulamalar ile metotları içeren değerleme standartları oluşturmuştur. Söz konusu standartlar özellikle piyasa değeri tanımı ile değerleme metotlarının belirlenmesi gibi mesleğe ilişkin temel kavramları saptamak suretiyle genel bir çerçeve çizmeyi amaçlamıştır.

UDSK’ya tam üye olabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Söz konusu şartlardan bazıları, uluslar arası standartlara uyumluluğun sağlanması, değerleme mesleğini icra edebilecek nitelikte eksperlerin bulunması ve komite genel kurulunun üçte ikilik kabul oyunun alınmasıdır. Anılan şartları sağlayamayan adaylar, IVSC’ye gözlemci statüsünde katılım sağlayabilmektedir.

Web: http://www.ivsc.orgO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia