Uluslararası Gayrimenkul Değerleme Meslek Kuruluşları, Rics ve IVSC

RICS_Logo_Portrait_BLACK

Lisanslama sınavları öncesinde motivasyonunuzu arttıracak bir blog yazısı Experler.com siz değerleme uzman ve adayları için hazırlamış bulunuyor. Konu, şudur gayrimenkul değerleme sektörü için Rics ve IVSC nedir, ne anlama gelir? Türkiye de ki IVSC Akademik üyeliği tamamlanan, Rics akreditasyon süreci devam eden kurumlar hangileridir?

Rics – Royal Institution of Charatered Surveyors

İlk olarak 1868 yılında birleşik krallık içinde kurulmuş, halen dünyada 120’den fazla ülkede, 140,000’i aşkın üye sayısına sahip, merkezi Londra da bulunan uluslararası bir meslek kuruluşu. Ağustos 2009 itibariyle sadece Avrupa da 8500 üyesi bulunan Rics’in Avrupa kıta merkezi Brüksel de yer almaktadır.

Gayrimenkul, arazi/arsa ve yapılandırılmış çevre konularında dünya çapında faaliyet gösteren profesyonelleri temsil eder.

Rics belgesine sahip kişiler “mrics” ve en üst kademede “frics” olmak üzere iki farklı ünvana sahip olurlar. Rics belgesine sahip olanlar SPK Gayrimenkul Değerleme Lisans sınavına girmeksizin finans ya da kamu kurumları dâhil diğer paydaşlara değerleme hizmeti verebilir ve Rics’in onay verdiği 110 ülkede herhangi bir sınava girmeksizin kolay iş bulabilmeleri ve çalışabilme haklarına sahip olurlar.

Rics
Rics TR

IVSC - International Valuation Standards Council (UDSK)

UDSK, 1981 yılında kurulmuş, Birleşmiş Milletlere bağlı olarak çalışan ve bünyesindeki üye organizasyonlar (42 ülkeden 53 üye) ile Dünya Bankası, OECD, Uluslararası Muhasebeciler Birliği ve değerleme örgütleri ile yakın işbirliği içinde çalışan uluslararası bir kuruluştur. Merkezi İngiltere’de olan kuruluşun başlıca amacı; gayrimenkul değerlemesi alanında standart kurallar oluşturmak ve üyeler arasındaki işbirliğini artırmaktır.

Bu amaçla UDSK, 4 bölümden oluşan ve değerleme mesleği ile ilgili genel uygulamalar ile metotları içeren değerleme standartları oluşturmuştur. Söz konusu standartlar özellikle piyasa değeri tanımı ile değerleme metotlarının belirlenmesi gibi mesleğe ilişkin temel kavramları saptamak suretiyle genel bir çerçeve çizmeyi amaçlamıştır.

UDSK’ya tam üye olabilmek için gerekli şartlardan bazıları, uluslararası standartlara uyumluluğun sağlanması, değerleme mesleğini icra edebilecek nitelikte experlerin bulunması ve komite genel kurulunun üçte ikilik kabul oyunun alınmasıdır. Anılan şartları sağlayamayan adaylar, IVSC’ye gözlemci statüsünde katılım sağlayabilmektedir.

IVSC 

Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı

IVSC akademik üyelik süreci tamamlanmış ve Rics akreditasyonu ile merkez seçilimi konusunda süreci devam etmekte olan ülkemizde ki tek kurum Ankara Üniversitesi Taşınmaz Değerleme Ana Bilim Dalı’dır.

Ankara Üniversitesi – Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı

Kaynak : Experler.comO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia